Çatalzeytin Noterliği

Tayfun Demirçark1512 sayılı Noterlik Kanununun 1. maddesine göre “Noterlik bir kamu hizmetidir. Noter ise kamu görevlisidir ve Adalet Bakanlığı’na bağlı olarak kamu görevini yerine getiren hukukçu kişilerden oluşur. Noterliğin işleyişi Noterlik Kanunu ve Yönetmeliklerine göre olur. Noterlik mesleği, ilk çağlardan beri mevcut olup, güven ilişkisini gerektiren Hukuk Temeli üzerine kurulmuş bir meslektir. 6500 yıllık Sümer yazıtlarında da ifade bulmuştur. İslamiyette de Noterlik “… emin-ül katip…” “…aranızda doğruluğu ile tanınmış yazı bilen – kendisine güvenilen kişi… “ diye tarif edilmiş ve bu işlemi yapana “Kâtib-i Âdil” denmiştir.

Hukuki güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkları önlemek için işlemler belgelendirilir ve böylelikle birçok ihtilaf doğmadan önlenir.Davaya dönüşmüş ihtilaflarda ise noterlik belgeleri resmi delil olarak kullanılır. Diğer yandan Noterlik teknolojik altyapısı ile iyi bir networkü olan, arşivleme sistemi kurulmuş bir teşkilata sahiptir. Örneğin ikinci el araç satışlarının noterliklerce elektronik ortamda hızlı bir şekilde yapılması yine elektronik ortamda hızlı ve pratik olarak   hazırlanan mirasçılık belgeleri (veraset ilamı) konularında vatandaş memnuniyeti görülmektedir.

Noterlik dairemiz, hizmetlerin yerine getirilmesinde vatandaşlara kolaylık sağlamak amacıyla,  işlem dayanağı belgelerin temini yönünden bağlantı içinde olunması gereken Nüfus İdaresi,Tapu Müdürlüğü, Emniyet birimi gibi kurumlarla aynı yapıda yer alacak şekilde,  ilçenin en büyük mülki amiri olarak Kaymakamlık Makamı oluru alınmak suretiyle   Hükümet Binasına taşınarak faaliyetlerini kesintisiz yerine getirmektedir.

İlçe halkı Adliye Teşkilatının kaldırılması sonrasında Noterlik hizmetlerinin de sona erdiğini düşünerek uzun süre çevre ilçelere gitmek durumunda kalmıştır. Bir süredir tanıdığım Çatalzeytin halkını hukuka saygılı adalete sığınan ve yargısal çözümden önce yasal hukukunu oluşturmaya gayret eden bir yapıya sahip kişiler olarak tanımlayabilirim.

Dairemizde 1960’lı yıllardan bu yana yapılmış tüm  vasiyetnameler, ölünceye kadar bakma sözleşmeleri, şartlı bağış sözleşmeleri ve diğer tüm işlemler özenle, sır saklama yükümlülüğüne ciddiyetle uyulmak suretiyle ilgilisi dışında kimseye verilmeyerek saklanmaktadır. Ayrıca elektronik arşiv için bilgisayar programı kurulmuş ve aktarım yapılmaya başlanmıştır.

Belgeler üzerinde yaptığım araştırmada 01.06.1954 tarihinde ilçe olan Çatalzeytin’de ilk noterlik faaliyeti,  Noter henüz tayin edilmemiş olması sebebiyle Hakimlikçe selahiyet verilen  Mahkeme Başkatibi  İsmail Çokmanoğlu tarafından 18.10.1954’de vekaleten icra edilmiştir. Uzun  yıllar süren  mahkeme katipleri Halit Sofuoğlu, Hamdi Atasoy, Rafet Demirtaş, Sabri Açıkbaş, İbrahim Akçay, Ahmet Arık, Yılmaz Doğan, Barbaros İnce, Kerim Akçay, İbrahim Temizel, Mustafa Yılmaz’ın   sürdürdüğü vekalet dönemi ilk Asil Noter Metin Demirel’in göreve başlayışına kadar devam etmiştir.18.02.1994 tarihinde Adalet Bakanlığı tarafından asaleten  atanan ve  22.02.1994 tarihinde göreve başlayan Metin Demirel Sahil caddesi No:29 adresinde 02.09.1996 tarihine kadar hizmet görmüştür.

31.03.1997 tarihinde atanan  ilçenin 2.Asil Noteri Ayşen Poyraz  ise  Noterlik Dairesini Merkez mahallesi.Ginolu Cad.No:17: A adresine taşımış ve 31.03.2000 tarihine kadar çalışmıştır.

İlçenin 3. Asil Noteri Berrin Öztaylan  01.11.2000 tarihinden 16.01.2004 tarihine kadar aynı adreste Noterlik hizmetini sürdürmüştür.

Noterlik Dairesi 08.04.2005  ile 07.03.2008 tarihleri arasında görev yapan 4.Asil Noter Güner Akyazı tarafından adres değişikliği yapılarak Merkez Mahallesi  Şehit Serkan Mehmet Meşe Sokak No:6/1 adresinde sürdürülmüştür.

02.04.2009 tarihinde göreve başlayan 5.Asil Noter Hilal Tanrısever, bu görevi   Noterlik Dairesini yeni bir taşınma ile Merkez Mahallesi Şehit Serkan Mehmet Meşe Sokak No:11/B adresinde 30.03.2012 tarihine kadar sürdürmüştür.

Çatalzeytin’e 6. Asil Noter olarak atandım, 22.08.2012 tarihinde göreve başladım. Noterlik 15 Ekim 2012 tarihinden itibaren Hükümet Konağı birinci katında hizmet vermeye başladı. 27 yıllık avukatlık mesleğimin 22 yılını İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığında Hukuk Müşaviri olarak tamamladım.

Çatalzeytin gibi güzel bir ilçede görev yapmaktan ve hizmet vermekten mutlu olduğumu belirtmek isterim.

 

Tayfun DEMİRÇARK
Çatalzeytin Noteri

İlginizi Çekebilir.

Yazarın Diğer Yazıları Editör